Quote Ellen Bol Pro Persona, Manager Recruitment en Mobiliteit

Twee maal had ik de eer om een opdracht te doen voor Pro Persona. De eerste opdracht was om van een ”afvalputje met 20 mensen” een goedlopend professioneel flexbureau op te zetten. Na 2 jaar vertrok ik nadat we 150 flexkrachten aan het werk hadden op bijna alle afdelingen binnen Pro Persona. De 2e opdracht hield een coachingstraject in voor de nieuwe flexbureau manager. Er was sprake van een groot project waarin heb begeleid en meegedacht. Mijn opdrachtgeefster Ellen Bol heeft mij pasgeleden deze quote met haar visie op flex en planning opgestuurd naar aanleiding van de aankondiging van de WerkGeversVereniging Zorg en Welzijn voor de Masterclass begin december 2019.

Quote ellen bol, Manager mobiliteit Pro Persona.  “‘Het uiteindelijke doel van een goed ingerichte flexibele schil is voor mij dat er een logische en gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen de medewerkers van de afdelingen, de roosteraars, de flexpool en de flexkrachten. Waarbij er wordt uitgegaan van wederzijds belang en respect. Bij het dragen en delen van de verantwoordelijkheid bij het oplossen van de personele knelpunten zijn wat mij betreft alle partijen evenredig belangrijk. De beeldvorming over de flexkracht en de flexpool zijn hierbij een belangrijk issue wat continue aandacht vraagt. Het gaat niet over ‘wij en zij’’ maar het gaat over ‘SAMEN”’.