Category Archives for "Referenties"

Jos Otter, Manager HR Zorggroep Apeldoorn eo.

”Nanna is in staat om in een complexe verandering het talent van mensen te laten groeien. Op inhoud neemt ze haar klanten mee in nieuwe mogelijkheden. Nanna verwerft zich als persoon heel snel een positie vanuit samenwerking. Het was een mooie periode!”

Ton Sipkens, manager HRM GGNet

”Nana startte indertijd bij ons bestaande interne flexbureau. Haar opdracht was om het flexbureau binnen een half jaar zo op poten te krijgen dat het rendabel zou zijn. Zij heeft veel zaken moeten oplossen, vooral de beeldvorming over de flexers en over het flexbureau was negatief binnen de organisatie. Nana heeft in relatief korte tijd draagvlak weten te creëren voor het flexbureau binnen GGNet en de fusie partners. Het flexbureau is door de toename aan draagvlak populair geworden waarbij de doelstelling rendabel te worden ruimschoots is behaald. Door de groei van interne flexinzet hebben wij toen de kosten voor externe uitzend inhuur sterk kunnen reduceren. Kenmerkend voor Nana is dat zij creatief is in het vinden van oplossingen, motiverend is voor de medewerkers en goed is in het aanvoelen van het politieke speelveld”‘

NB. dit bericht was eerder verloren gegaan. Deze opdracht was een van mijn eerste opdrachten!

Quote Ellen Bol Pro Persona, Manager Recruitment en Mobiliteit

Twee maal had ik de eer om een opdracht te doen voor Pro Persona. De eerste opdracht was om van een ”afvalputje met 20 mensen” een goedlopend professioneel flexbureau op te zetten. Na 2 jaar vertrok ik nadat we 150 flexkrachten aan het werk hadden op bijna alle afdelingen binnen Pro Persona. De 2e opdracht hield een coachingstraject in voor de nieuwe flexbureau manager. Er was sprake van een groot project waarin heb begeleid en meegedacht. Mijn opdrachtgeefster Ellen Bol heeft mij pasgeleden deze quote met haar visie op flex en planning opgestuurd naar aanleiding van de aankondiging van de WerkGeversVereniging Zorg en Welzijn voor de Masterclass begin december 2019.

Quote ellen bol, Manager mobiliteit Pro Persona.  “‘Het uiteindelijke doel van een goed ingerichte flexibele schil is voor mij dat er een logische en gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen de medewerkers van de afdelingen, de roosteraars, de flexpool en de flexkrachten. Waarbij er wordt uitgegaan van wederzijds belang en respect. Bij het dragen en delen van de verantwoordelijkheid bij het oplossen van de personele knelpunten zijn wat mij betreft alle partijen evenredig belangrijk. De beeldvorming over de flexkracht en de flexpool zijn hierbij een belangrijk issue wat continue aandacht vraagt. Het gaat niet over ‘wij en zij’’ maar het gaat over ‘SAMEN”’.